Aktualności

Zmiana adresu Biura projektu

Szanowni Państwo! 

Informujemy, że w dniu 03 kwietnia 2019 r. Biuro projektu zmieniło siedzibę. 

Teraz mieścimy się w budynku Wydziału Technologii Drewna

ul. Wojska Polskiego 38/42

III piętro, pokój nr 331 

Uwaga! Biuro projektu nieczynne

Szanowni Państwo! 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 03 kwietnia 2019 r. Biuro Projektu będzie nieczynne - przeprowadzamy się. 

 

WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

Szanowni Państwo !

Informujemy iż w dniu 18.02.2019 r. Zespół projektowy dokonał weryfikacji formularzy zgłoszeniowych złożonych do projektu drogą elektroniczną. Poniżej podajemy aktualne wyniki na Państwa kierunku.

Zootechnika II stopnia (semestr II) (PDF)

 

Aktualizacja listy rankingowych

Szanowni Państwo !

Informujemy iż w dniu 13.02.2019 r. Zespół projektowy dokonał aktualizacji list rankingowych dla kierunków:

Turystyka Przyrodnicza (semestr III/IV) (PDF)

Agroturystyka I stopnia (semestr V/VI) (PDF)

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

W związku z zakończeniem rekrutacji, informujemy, że do 15.01.2019 r. obowiązuje termin składania dokumentów. 

Jest to termin na składanie dokumentów, w wersji papierowej.

INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI NA STAŻE - ROK AKADEMICKI 2018/2019

Informujemy, iż w dniu 18.12.2018 r. Zespół projektowy dokonał weryfikacji formularzy zgłoszeniowych złożonych do projektu drogą elektroniczną.

Formularze zgłoszeniowe można było wysyłać do dnia 17.12.2018 r. czyli do dnia zakończenia naboru.

STAŻE ZOSTANĄ URUCHOMIONE NA WSZYSTKICH KIERUNKACH OBJĘTYCH WSPARCIEM PROJEKTOWYM

STAŻE ZAGRANICZNE WYŁĄCZNIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW MAGISTERSKICH

PRZYPOMINAMY Rekrutacja - II edycja staży na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach .Termin zgłoszeń do końca dnia.

Szanowni Studenci/tki Zespół Projektowy przypomina, iż 17.12 br. upływa termin rekrutacji do projektu.

Osoby, które nie wysłały jeszcze zgłoszeń online ZAPRASZAMY do skorzystania ze wsparcia w ramach projektu.

To nic nie kosztuje A MOŻNA ZDOBYĆ DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, które napewno ułatwi wejście na rynek pracy.

Z uwagi na zaistniałe problemy techniczne związane z wysyłaniem formularzy online, Biuro Projektu wydłuża termin rekrutacji studentów na staże w ramach projektu Studiujesz – praktykuj II

Program stażowy dla studentów WMWZ na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu POWR.03.01.00-00-S082/17 do dnia 17.12.2018 r.

Jednocześnie Biuro projektu informuje, iż studenci, którzy wysłali zgłoszenia w dniach od 24-29.11.2018 r. są proszeni o ponowne jego złożenie online.

Rekrutacja - II edycja staży na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Termin 27.11.2018 r. do 11.12.2018 r.

Projekt jest skierowany do studentów  na  kierunkach:

- Agroturystyka – licencjackie V/VI semestr,

- Biologia – licencjackie V/VI semestr, magisterskie III/IV,

- Turystyka przyrodnicza – magisterskie III/IV semestr w 2018/19 oraz II/III semestr w 2019/20,

- Weterynaria – magisterskie IX/X semestr w 2018/19, VIII/IX semestr w 2019/20,

- Zootechnika – inżynierskie V/VI semestr, magisterskie – II/III semestr,

Komunikat związany z RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

W związku z przystąpieniem do projektu pn. Studiujesz – praktykuj. Program stażowy dla studentów WMWZ Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Uczestnicy projektu przyjmują do wiadomości, iż:

Strony