Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w terminie od 1.03.2018r. do 31.10.2019r. realizuje projekt na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu oraz na Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej. Od 1.11.2018r. do 31.10.2020r. realizowane są również projekty na Wydziałach: Ekonomiczno- Społecznym, Wydziale Leśnych i Wydziale Technologii Drewna, Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu, Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach oraz na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii.

UWAGA! Aby zapoznać się z dokumentami poszczególnych projektów proszę najpierw wybrać Wydział. Każdy projekt charakteryzuje się nieco innymi szczegółami realizacji, dla każdego projektu obowiązuje inny,
dostosowany do niego Regulamin, obowiązują także różne dokumenty.

Subskrybuj Programy stażowe dla studentów RSS