FAQ

  1. Czy w projekcie mogą brać udział studenci studiów niestacjonarnych?

Nie, w projekcie mogą brać udział wyłącznie studenci studiów stacjonarnych.

  1. Jestem studentem studiów podyplomowych, czy mogę ubiegać się o staż?

Nie, student studiów podyplomowych nie może ubiegać się o staż.

  1. Czy w projekcie mogą brać udział studenci studiów doktoranckich?

Nie, w projekcie mogą brać udział tylko studenci studiów I i II stopnia (studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie), w zależności od wydziału i kierunku.

  1. Za kilka dni zostanę absolwentem uczelni, czy mogę ubiegać się o staż?

Tak, absolwenci mogą brać udział w stażu, jeśli umowa w ramach Projektu została zawarta w trakcie kształcenia. Staż musi się wtedy rozpocząć bezpośrednio po zakończeniu studiów. Należy jednak pamiętać, że czas od podpisania umowy do rozpoczęcia stażu nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

  1. Jestem osobą niepełnosprawną, czy mogę ubiegać się o staż?

    Tak, osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o staż.

  1. Czy mając dobre wyniki w nauce zwiększam swoje szanse na udział w stażu?

Tak, jednym z kryteriów decydujących o wyborze kandydata na staż są wyniki w nauce (decyduje średnia ocen, szczegółowe informacje są wskazane w Regulaminie Uczestnictwa ...).