Ostrzeżenie

Zamknięto możliwość wypełniania tego formularza.

Ankieta końcowa

Szanowni Państwo!

Zwracamy się z prośbą do osób, które zakończyły staż, o wypełnienie poniższej ankiety. Ma ona na celu ocenić poziom zadowolenia z odbytego wsparcia, a także jakość stażu i jego wpływ na dalszy przebieg kariery zawodowej.
Ankieta jest obowiązkowa dla wszystkich osób, które wzięły udział w stażu realizowanym w ramach projektów POWER na uczelni. Należy ją wypełnić w terminie do 4 tygodni od zakończenia udziału w stażu.

Dziękujemy!