Aktualności

WYNIKI REKRUTACJI MGR

Poniżej znajdą Państwo listy osób z poszczególnych kierunków zakwalifikowanych do projektu oraz listy rezerwowych.

I. BIOTECHNOLOGIA

studia magisterskie II/III sem (2017/2018) - wyniki dostępne w biurze projektu

II. EKOENERGETYKA

studia magisterskie II/III sem (2017/2018) - wyniki dostępne w biurze projektu

III. INFORMATYKA I AGROINŻYNIERIA

studia magisterskie II/III sem (2017/2018) - wyniki dostępne w biurze projektu

REKRUTACJA DLA V/VI SEMESTRU

Szanowni Państwo,

zostala otwarta rekrutacja dla V/VI semestru wszystkich kierunków studiów Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii. Mogą się już Państwo zgłaszać. Dokumenty proszę przynosić dopiero w momencie udostępnienia list rankingowych na stronie projektu.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj

INFORMACJE DLA OSÓB CHCĄCYCH WYJECHAĆ NA STAŻ ZAGRANICNZY

WSKAZÓWKI I PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA OSÓB CHCĄCYCH ODBYĆ STAŻ ZAGRANICZNY

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!

Uwaga!

Rekrutacja do programu stażowego została zakończona! Dziękujemy za zagłoszenia. Niebawem pojawią się listy rankingowe.

ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU I ZAKWATEROWANIA

Informujemy, że:

- Zwrot kosztów DOJAZDU następuje po zrealizowanym stażu, na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków, po złożonym wniosku o zwrot wraz z dokumentem finansowym.

REKRUTACJA 2017/2018

Przypominamy o trwającej rekrutacji dla magistrów.

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w stażach zawodowych zapraszamy do rejestrowania się za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Staże 2017/2018

Drodzy Studenci!

Przypominamy o możliwości dostarczania dokumentów w celu odbycia stażu przez osoby zakwalifikowane do projektu z letniej rekrutacji!

INFORMACJE DLA OSÓB UBEZPIECZONYCH W KRUS!

Szanowni Państwo,

poniżej umieszczamy informacje dotyczące ubezpieczenia w KRUS i ZUS w kontekście programów, w których Państwo uczestniczycie.

Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawa o Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nakładają na nas obowiązek zgłoszenia Państwa do ZUS i odprowadzenia składek od wypłacanego stypendium.

NOWY WZÓR UMOWY STAŻOWEJ

Szanowni Studenci,

Informujemy, że w związku ze wzrostem stypendium stażowego prosimy przynosić nowe wzory umowy stażowe.

Aktualne wysokości stypendium:

UWAGA! Ruszyła OSTATNIA rekrutacja dla studentów i studentek, którzy w roku akademickim 2017/2018 będą na ostatnim roku studiów magisterskich

W związku z kontynuacją programu stażowego dla studentów Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii zapraszamy do udziału. Będą mogli się Państwo rejestrować w momencie pozytywnego zaliczenia wszystkich egzaminów w semestrze letnim. Dzień zgłoszenia może być najwcześniej dniem pozytywnego zaliczenia ostatniego egzaminu. Nie jest konieczne oczekiwanie na oficjalny wpis.

Strony