Aktualności

Wydłużenie rekrutacji dla kierunku Rolnictwo

Szanowni Państwo!

Z uwagi na niedostateczną ilość zgłoszeń do projektu stażowego, Biuro Projektu postanowiło wydłużyć rekrutację dla kierunku Rolnictwo I stopnia do dnia 4 kwietnia 2019 r. (do końca dnia). 

Wydłużenie rekrutacji dla kierunku Rolnictwo (studia inżynierskie)

Szanowni Państwo!

Z uwagi na niedostateczną ilość zgłoszeń do projektu stażowego, Biuro Projektu postanowiło wydłużyć rekrutację dla kierunku Rolnictwo I stopnia do dnia 26 marca 2019 r. (do końca dnia). 

Aby uruchomić program stażowy dla studentów ww. kierunku, należy osiągnąć minimum 30% roku.  

UWAGA! Wydłużenie rekrutacji dla Rolnictwa I stopnia

Szanowni Państwo ! 

W okresie od 25 lutego 2019 r. do 11 marca 2019 r. trwała II rekrutacja podstawowa dla studentów studiów I stopnia na kierunku Rolnictwo (semestr V/VI). 

Z uwagi na niedostateczną ilość zgłoszeń Biuro Projektu postanowiło wydłużyć rekrutację do dnia 17 marca 2019 r.  (do końca dnia)

 

Aktualizacja listy Rolnictwo

Zespół projektowy dokonał aktualizacji listy dla kierunku Rolnictwo:

ROLNICTWO II stopień studia magisterskie (pdf)

Zapraszamy do składania dokumentacji w Biurze Projektu - bud. WTD pokój 26

Aktualizacja listy OŚ

Zespół projektowy podjął decyzję o zaktualizowawaniu listy rankingowej dla kierunku:

Ochrona Środowiska - studia II stopnia magisterskie (pdf)

Rozpoczęcie staży zawodowych

Przypominamy, że w każdym tygodniu trwania stażu należy zrealizować minimum 20 godzin.

Ważne. Jeśli Pracodawca wymaga badań lekarskich, prosimy o zgłoszenie w Biurze projektów w celu odbioru skierowania min. 7 dni od dnia rozpoczęcia stażu.

Aktualizacja listy rankingowej

W dniu 14 stycznia 2019r. Zespół projektowy dokonał aktualizacji listy rankingowej dla kierunku:

Ekoenergetyka II stopień - magisterskie (pdf)

Zapraszamy do składania dokumentów w wersji papierowej w Biurze projektów:

w miejscu budynek WTD - pokój 26 (parter).

Aktualizacja listy rankingowej

W dniu 11 stycznia 2019 r. Zespół Projektowy w oparciu o zapisy regulaminu rekrutacji oraz udziału w płatnych stażach zawodowych dokonał aktualizacji listy rankingowej:

Ochrony środowiska II stopień mgr (PDF)

 

Zapraszym do składania dokumentów w Biurze Projektu. 

Składanie dokumentów po ogłoszeniu list rankingowych

Przypominamy, że po zakwalifikowaniu do Projektu i ogłoszeniu listy rankingowej prosimy dostarczyć dokumementy w formie papierowej i w odpowiedniej ilości egzemplarzy:

ważne - wszystkie wzory znajdują się w zakładce DOKUMENTY

Aktualizacja list rankingowych

W dniu 03 stycznia 2019r. Zespół projektowy w oparciu o zapisy Regulaminu rekrutacji  oraz udziału w płatnych stażach zawodowych dokonał aktualizacji  dwóch list rankingowych:

ROLNICTWO stopień II mgr (pdf)

INŻYNIERIA ROLNICZA stopień I inż. (pdf)

Strony