Aktualności

Aktualizacja listy rankingowej

Szanowni Państwo,

zespół projektowy zaktualizował listę rankingową dla kierunku Ochrona Środowiska I stopień (pdf)

Aktualizacja list rankingowych

Szanowni Państwo! 

Zespół projektowy dokonał aktualizacji list rankingowych dla kierunków:

Biotechnologia I stopień - studia inżynierskie (pdf) oraz Ekoenergetyka II stopień - studia magisterskie (pdf)

Biuro projektu nieczynne

Szanowni Państwo! 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja 2019 r. Biuro Projektu będzie nieczynne. 
Życzymy udanego długiego weekendu. 

Testy językowe dla stażystów zagranicznych

Przypominamy, iż warunkiem wyjazdu na staż zagraniczny w ramach projektu jest pozytywny wynik testu językowego (j. angielski bądź j. niemiecki).

Podajemy termin testu dla osób, które jeszcze do niego nie podeszły lub pierwsze podejście nie udało się ;)

Zapraszamy 8 maja 2019 o godz. 9.00 do sali 332, budynek WTD, III piętro.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia uczestnictwa w testach na adres staze.wrib@up.poznan.pl z podaniem wydziału i kierunku, na którym Państwo studiują.

TERMIN PODPISANIA UMÓW STAŻOWYCH

Szanowni Państwo

Przypominamy, że umowę stażową należy podpisać przed obroną (min. dzień przed), a najwczesniej 3 miesiące przed rozpoczęciem stażu.

 

Wyniki rekrutacji dla kierunku Rolnictwo I stopnia

Szanowni Państwo!

W związku z zakończeniem rekrutacji dla studentów studiów inżynierskich (V/VI semestr) na kierunku Rolnictwo, Zespół projektowy w dniu 05 kwietnia 2019 r. dokonał weryfikacji formularzy zgłoszeniowych. 

Poniżej zamieszczamy wyniki rekrutacji:

 

Zmiana adresu biura projektu

Szanowni Państwo! 

Informujemy, że w dniu 03 kwietnia 2019 r. Biuro projektu zmieniło siedzibę. 

Teraz mieścimy się w budynku Wydziału Technologii Drewna

ul. Wojska Polskiego 38/42

III piętro, pokój nr 331 

Uwaga! Biuro projektu nieczynne

Szanowni Państwo! 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 03 kwietnia 2019 r. Biuro Projektu będzie nieczynne - przeprowadzamy się. 

Aktualizacja listy rankingowej

Szanowni Państwo! 

Zespół projektowy dokonał aktualizacji listy dla kierunku Inżynieria Rolnicza:

Inżynieria Rolnicza II stopień - studia magisterskie (pdf)

Wydłużenie rekrutacji dla kierunku Rolnictwo

Szanowni Państwo!

Z uwagi na niedostateczną ilość zgłoszeń do projektu stażowego, Biuro Projektu postanowiło wydłużyć rekrutację dla kierunku Rolnictwo I stopnia do dnia 4 kwietnia 2019 r. (do końca dnia). 

Strony