WYNIKI REKRUTACJI DLA V SEMESTRU

Poniżej znajdą Państwo listy osób z poszczególnych kierunków zakwalifikowanych do projektu oraz listy rezerwowych.

I. BIOTECHNOLOGIA

studia inżynierskie V sem (2017/2018) - wyniki dostępne w biurze projektu

II. EKOENERGETYKA

studia inżynierskie V sem (2017/2018) - wyniki dostępne w biurze projektu

III. INFORMATYKA I AGROINŻYNIERIA

studia inżynierskie V sem (2017/2018) - wyniki dostępne w biurze projektu

IV. INŻYNIERIA ROLNICZA

studia inżynierskie V sem (2017/2018) - wyniki dostępne w biurze projektu

V. OCHRONA ŚRODOWISKA

studia inżynierskie V sem (2017/2018) - wyniki dostępne w biurze projektu

VI. ROLNICTWO

studia inżynierskie V sem (2017/2018) - wyniki dostępne w biurze projektu