Testy językowe dla stażystów zagranicznych

Przypominamy, iż warunkiem wyjazdu na staż zagraniczny w ramach projektu jest pozytywny wynik testu językowego (j. angielski bądź j. niemiecki).

Podajemy termin testu dla osób, które jeszcze do niego nie podeszły lub pierwsze podejście nie udało się ;)

Zapraszamy 8 maja 2019 o godz. 9.00 do sali 332, budynek WTD, III piętro.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia uczestnictwa w testach na adres staze.wrib@up.poznan.pl z podaniem wydziału i kierunku, na którym Państwo studiują.