WYNIKI REKRUTACJI DLA TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA CZŁOWIEKA (SEMESTR II, STUDIA MAGISTERSKIE)

Szanowni Państwo!

Przedstawiamy wyniki rekrutacji do projektu Studiujesz – praktykuj II. Program stażowy dla studentów WNoŻiŻ na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na niżej wymienionych kierunkach:

  • Technologia Żywności i Żywienie Człowieka studia magisterskie (semestr II/III) - (WYNIKI) - aktualizacja 12.06.2020 r.