Aktualności

Biuro projektu - informacja o sposobie komunikowania od 16.03.2020r.

Uwaga!

Biuro projektu od dnia 16.03.2020r. do odwołania jest nieczynne. 

Pracujemy zdalnie. 

W razie pytań prosimy o kontakt. Odpowiadamy na mejle, odbieramy telefony oraz obsługujemy Facebooka stażowego. 

Wykorzystana pula staży 480 godzinnych

Szanowni Państwo, studenci drugiego stopnia Technologii Żywności i Żywienia Człowieka!

Informujemy, że wyczerpała się pula staży 480godzinnych. Dla Państwa przewidziane są staże w wymiarze:

- 240 godzin

- 360 godzin

Wyniki rekrutacji dla Dietetyki I stopnia (V/VI semestr)

Szanowni Państwo!

Przedstawiamy wyniki rekrutacji do projektu Studiujesz – praktykuj II. Program stażowy dla studentów WNoŻiŻ na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na dietetyce pierwszego stopnia (V/VI semestr):

Zakończona rekrutacja dla V semestru Dietetyki

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym, tj. 13 listopada 2019 r. zakończyliśmy rekrutację do projektu Studiujesz-praktykuj II. Program stażowy dla studentów WNoŻiŻ na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu dla V semestru stacjonarnych studiów licencjackich na kierunku Dietetyka. 

Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom, które wypełniły elektroniczny formularz zgłoszeniowy. 

Wyniki naboru wkrótce zostaną opublikowane na stronie projektu. 

WYNIKI REKRUTACJI DLA TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA CZŁOWIEKA (SEMESTR II, STUDIA MAGISTERSKIE)

Szanowni Państwo!

Przedstawiamy wyniki rekrutacji do projektu Studiujesz – praktykuj II. Program stażowy dla studentów WNoŻiŻ na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na niżej wymienionych kierunkach:

Zakończona rekrutacja dla studentów studiów magisterskich na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym, tj. 06 listopada 2019 r. zakończyliśmy rekrutację do projektu Studiujesz-praktykuj II. Program stażowy dla studentów WNoŻiŻ na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu dla II semestru stacjonarnych studiów magisterskich na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka. 

Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom, które wypełniły elektroniczny formularz zgłoszeniowy. 

Wyniki naboru wkrótce zostaną opublikowane na stronie projektu. 

WYNIKI REKRUTACJI DLA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI (SEMESTR V)

Szanowni Państwo!

Przedstawiamy wyniki rekrutacji do projektu Studiujesz – praktykuj II. Program stażowy dla studentów WNoŻiŻ na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na niżej wymienionych kierunkach:

Zakończona rekrutacja dla V semestru Jakości i Bezpieczeństwa Żywności

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym, tj. 31 października 2019 r. zakończyliśmy rekrutację do projektu Studiujesz-praktykuj II. Program stażowy dla studentów WNoŻiŻ na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu dla V semestru stacjonarnych studiów inżynierskich na kierunku Jakość i Bezpieczeństwo Żywności. 

Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom, które wypełniły elektroniczny formularz zgłoszeniowy. 

Wyniki naboru wkrótce zostaną zamieszczone na stronie projektu. 

Lista pracodawców dla studentów TŻiŻCz (dotyczy studentów studiów inżynierskich i magisterskich przyjętych do projektu)

Szanowni Państwo!

Poniżej zamieszczamy listę pracodawców, którzy zgłosili chęć wzięcia udziału w projekcie w roku akademickim 2019/2020. 

Lista zawiera firmy zainteresowane przyjęciem studentów z kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka. 

Z listy mogą korzystać wyłącznie studenci Technologii Żywności i Żywienia Człowieka I stopnia - V i VII semestr (studia inżynierskie) oraz studenci Technologii Żywności i Żywienia Człowieka II stopnia - II semestr (studia magisterskie), którzy zostali przyjęci do projektu.

Strony