Aktualności

Rekrutacja do projektu dla studentów Technologii Drewna- studia inżynierski (V/VI semestr) rozpoczęta!

Szanowni Państwo,

w okresie od 5.12 do 19.12 trwa rekrutacja do projektu.

Zachęcamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego: https://finch.up.poznan.pl/staze/wl-wtd/rekrutacja

 

Rekrutacja dla Leśnictwa (studia mgr) rozpoczęta

Szanowni Państwo,

rekrutacja dla studentów Leśnictwa (studia mgr) trwa od 4.12 do 18.12.

Zapraszamy do wypełniania formularza rekrutacyjnego: https://finch.up.poznan.pl/staze/wl-wtd-oswiadczenie

 

Prezentacja dla studentów Leśnictwa (studia mgr)

Szanowni Państwo,

udostępniamy prezentacje dotycząca projektu stażowego z wczorajszego spotkania (PREZENTACJA)

Prezentacja dla studentów Technologi Drewna (mgr) i Projektowania Mebli (mgr)

Szanowni Państwo,

udostępniamy prezentacje dotycząca projektu stażowego (PREZENTACJA)

Rekrutacja dla studentów studiów mgr (II/III semestr) Technologii Drewna i Projektowania Mebli rozpoczęta

Szanowni Państwo,
od 29.11 do 13.12.2018r. trwa rekrutacja do projektu! Zapraszamy!
 
Link do formularz rekrutacyjnego:
 

Spotkanie informacyjne dla studentów Projektowania Mebli- III rok studiów inżynierskich

Szanowni Państwo,

zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące projektu stażowego!

Termin: 6.12.2018r.

Data: 8:20

Miejsce: Budynek WTD, Sala Rady Wydziału (sala 350)

Spotkanie informacyjne dla studentów Technologii Drewna- III rok studiów inżynierskich

Szanowni Państwo,

zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące projektu stażowego!

Termin: 5.12.2018r.

Data: 8:20

Miejsce: Budynek WTD, Sala Rady Wydziału (sala 350)

Spotkanie informacyjne dla studentów studiów magisterskich (II/III sem) Technologii Drewna i Projektowania Mebli

Szanowni Państwo,

zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące projektu stażowego!

Termin: 29.11.2018r.

Data: 16:00

Miejsce: Budynek WTD, Sala Rady Wydziału (sala 350)

Komunikat związany z RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

W związku z przystąpieniem do projektu pn. Studiujesz - praktykuj. Program stażowy dla studentów Leśnictwa i Technologii Drewna na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu Uczestnicy projektu przyjmują do wiadomości, iż:

PIT- 11

Stypendium wypłacone jako wynagrodzenie za udział w stażu w myśl ustawy zwolnione jest z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stażysta/ka otrzymuje od organizatora stażu czyli uczelni informację o tych przychodach na formularzu PIT - 11. Przychodów zwolnionych z podatku dochodowego nie wykazuje się jednak w zeznaniu rocznym, ani w żadnym innym formularzu podatkowym.

Student/ka, który/a w danym roku kalendarzowym nie osiągnął/ęła żadnego innego przychodu nie składa zeznania rocznego.

Strony