Rekrutacja

Projekt jest skierowany do Studentów/ek ostatnich semestrów studiów inżynierskich i Studentów/ek ostatniego roku studiów magisterskich na Wydziale Leśnym i Wydziale Technologii Drewna:

LEŚNICTWOV, VI  semestr studiów inżynierskich oraz II i III semestr studiów magisterskich

TECHNOLOGIA DREWNAV, VI  semestr studiów inżynierskich oraz II i III semestr studiów magisterskich

PROJEKTOWANIE MEBLI- V, VI  semestr studiów inżynierskich oraz II i III semestr studiów magisterskich

Jeśli jesteś studentem opisanych wyżej kierunków/semestrów i chcesz wziąć udział w projekcie – wypełnij formularz zgłoszeniowy.

W projekcie biorą udział jedynie studenci studiów stacjonarnych.

DNIA 06.02.2020 WZNOWILIŚMY REKRUTACJĘ DLA II/III SEMESTRU STUDIÓW MAGISTERSKICH NA KIERUNKU LEŚNICTWO - w tym czasie prosimy o wypełnianie Formularza wyłącznie studentów II/III semestru LEŚNICTWA MGR. 

DNIA 16.12.2019 ROZPOCZĘLIŚMY REKRUTACJĘ DLA V SEMESTRU STUDIÓW INŻYNIERSKICH NA KIERUNKU LEŚNICTWO. REKRUTACJA TRWA DO 12.01.2020 - w tym czasie prosimy o wypełnianie Formularza wyłącznie studentów ww. semestru LEŚNICTWA. REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

DNIA 18.12.2019 ROZPOCZĘLIŚMY REKRUTACJĘ DLA V SEMESTRU STUDIÓW INŻYNIERSKICH NA KIERUNKU PROJEKTOWANIE MEBLI. REKRUTACJA TRWA DO 14.01.2020 - w tym czasie prosimy o wypełnianie Formularza wyłącznie studentów V semestru PROJEKTOWANIA MEBLI.  REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

DNIA 18.12.2019 ROZPOCZĘLIŚMY REKRUTACJĘ DLA II SEMESTRU STUDIÓW MAGISTERSKICH NA KIERUNKU TECHNOLOGIA DREWNA. REKRUTACJA TRWA DO 06.01.2020 - w tym czasie prosimy o wypełnianie Formularza wyłącznie studentów ww. semestru TECHNOLOGII DREWNA. REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

DNIA 14.01.2020 ROZPOCZĘLIŚMY REKRUTACJĘ DLA V SEMESTRU STUDIÓW INŻYNIERSKICH NA KIERUNKU TECHNOLOGIA DREWNA. REKRUTACJA TRWA DO 28.01.2020 - w tym czasie prosimy o wypełnianie Formularza wyłącznie studentów ww. semestru TECHNOLOGII DREWNA. REKRUTACJA ZAKOŃCZONA 

PROSIMY ABY POZOSTAŁE KIERUNKI i STOPNIE, DLA KTÓRYCH ZAKOŃCZONO REKRUTACJĘ NIE WYPEŁNIAŁY FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

 

W projekcie nie mogą brać udziału uczestnicy programu Erasmus+