Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w terminie od 1.03.2018r. do 31.10.2019r. realizuje projekt na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu oraz na Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej. Od 1.11.2018r. do 31.10.2020r. realizowane są również projekty na Wydziałach: Ekonomiczno- Społecznym, Wydziale Leśnych i Wydziale Technologii Drewna, Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu, Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach oraz na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii.

UWAGA! Aby zapoznać się z dokumentami poszczególnych projektów proszę najpierw wybrać Wydział. Każdy projekt charakteryzuje się nieco innymi szczegółami realizacji, dla każdego projektu obowiązuje inny,
dostosowany do niego Regulamin, obowiązują także różne dokumenty.